Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Kangoeroebox door een klant.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestelling

2.1 Een bestelling is slechts bindend tussen klant en Kangoerebox na acceptatie van een bestelling aan Kangoeroebox in de vorm van een email aan klant. Kangoeroebox is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd en/of niet kan worden uitgevoerd, informeert Kangoeroebox klant hierover binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.2 Bestellingen kunnen uitsluitend via de site van Kangoerebox worden geplaatst. Bestellingen worden in principe onverwijld door Kangoeroebox bevestigd.

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief BTW en bezorgkosten in Nederland.

3.2 Eerst na ontvangst van de volledige koopprijs zal Kangoeroebox overgaan tot levering. 3.3 Wanneer betaling door klant uitblijft, is Kangoeroebox gerechtigd de levering van de pakketbrievenbus op te schorten, dan wel de koop te ontbinden.

 
| Voorwaarden |